شمارش معکوس برای یک انتصاب؛ چه کسی دادستان کل کشور می شود؟

با انتصاب حجت الاسلام رئیسی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی صندلی دادستانی کل کشور خالی مانده و رئیس قوه قضائیه به زودی دادستان کل کشور را منصوب می کند