شمسه در منطقه 10 وارد مرحله پنجم شد

ایرانا :پنجمین دوره جشنواره آئینی، فرهنگی، هنری و تجسمی شمسه با شعار محوری توسعه قابلیت ها، به کارگیری ظرفیت ها و تعمیق روابط با رویکرد “تعمیق شمسه” در محلات منطقه 10 آغاز به کار کرد.