شنیده 2592

شنیده

1- همایش بزرگداشت سید جمال الدین اسدآبادی در استان برگزار می شود. گویا این همایش در سال 95 و همزمان با سال سید جمال الدین اسدآبادی در استان برگزار خواهد شد. گفتنی است هنوز برای سطح برگزاری این همایش تصمیم گیری نشده است.
2- آیت ا… محمدی به تلویزیون می آید. گویا قرار است نماینده ولی فقیه در استان در قالب برنامه ای در شبکه استانی به بیان یافته های خود در حوزه های سلامت، طب سنتی و سبک زندگی برای مردم بپردازد. گفتنی است تولید این برنامه مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان است.
3- تبریک …