شهادت یک فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیست ها در قدس اشغالی/ دو نظامی صهیونیست زخمی شدند

توضیح ندارد