شهردار بجنورد برکنار شد/عباس نقیب سرپرست شهرداری بجنورد شد

اعضای شورای شهر بجنورد در جلسه امروز ظهر که در صحن شورا به منظور بررسی استعفانامه شهردار برگزار شد، استعفای وی را پذیرفتند و رای بر برکناری وی دادند.