شهردار جدید شهرستان رشتخوار معرفی شد

طی حکمی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی مهندس محسن زاهدی را به عنوان شهردار جدید شهرستان رشتخوار مشخص کرد.