شهردار زنجان: درصد تحقق بودجه مصوب تا وعده تکمیل پروژه های نیمه تمام زنجان

شهردار زنجان با تشریح پروژه های در دست اجرا و برنامه ریزی شده برای تکمیل یا آغاز عملیات اجرایی در سال آینده در شهر زنجان گفت: بخش مهمی از بازگشایی های مناطق مختلف شهر زنجان در سال آینده محقق می شود.