شهروندان تهرانی نصف مالیات کشور را تامین می کنند

شهردارآنلاین: استاندار تهران در همایش “ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران» اعلام کرد: اهالی تهران نیمی از مالیات کشور را تامین کرده و انتظار خدمات بهتر دارند .