شورای نگهبان طرح "مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق" را دارای ابهام دانست

سخنگوی شورای نگهبان از بررسی “طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق” در این شورا خبر داد.