شکاف میان آمریکا و روسیه بر سر نحوه گزارش درباره ایران

خبرگزاری آسوشیتدپرس می گوید شکافی میان آمریکا و روسیه بر سر نحوه گزارش دهی آژانس از میزان پایبندی ایران به توافق هسته ای پدید آمده است.