شکننده مثل پرسپولیس برانکو: گل بخورند، نمی برند!

پرسپولیس برانکو، هیچوقت بعد از خوردن گل اول یا گل مساوی، نتوانسته حریفش را شکست دهد.
آی اسپورت – سناریوی بازی با تراکتورسازی، زیاد برای طرفداران پرسپولیس دور از انتظار نبود. پرسپولیس گل مساوی را خورد، برای زدن گل دوم تلاش کرد و ناموفق بود. مشابه اتفاقی که یک هفته قبل در بازی با سایپا افتاد و قبل از آن هم دو بار در بازی با ذوب آهن تکرار شد.
پرسپولیس این فصل در بازی رفت با پدیده، صبا، استقلال و بازی برگشت با پدیده و سپاهان، توانسته بعد عقب افتادن از شکست فرار کند اما هیچوقت، نمی تواند بعد از گل خوردن …