شیراز دوباره باز ماند

شیراز، شهر حافظ و سعدی، شهر ادب و فرهنگ، شهری که زمانی داعیه دار پایتخت فرهنگی ایران زمین بود، حالا با نفس تنگی سربالایی مسیر رسیدن به جایگاه گذشته اش را طی می کند و بار دیگر، از دست یابی به آنچه قبل از این داشته و اکنون ندارد، باز ماند .
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه فارس، علی رغم آنکه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، روز یکشنبه در گفت و گو با یکی از خبرگزاری ها، نوید انتخاب شیراز به عنوان پایتخت کتاب کشور را داده بود، صاحب نظران می دانستند به حتم امسال هم این عنوان ب …