صادقی: برای آنها که به تک صدایی عادت داشتند، تحمل نتیجه انتخابات سخت است

منتخب مجلس دهم گفت: افرادی که به تندروی معروف هستند تعابیر زشتی را روی خط رسانه ها به کار بردند که ما این را به پای همه اصولگرایان نمی نویسیم. ما معتقدیم تحمل این شوک برای اصولگرایان نیز سخت است. به ویژه برای کسانی که به جامعه تک صدایی عادت داشتند بنابراین طبیعی است که الان واکنش هایی نشان دهند.
محمود صادقی در گفتگو با ایلنا، با اشاره به نتایج انتخابات مجلس گفت: قبل از انتخابات به دلیل رد صلاحیت ها با نوعی بی اعتنایی در فضای عمومی جامعه مواجه شدیم، اما اصلاح طلبان به تدریج شروع کردند به شناسایی کسانی …