صادق درودگر: توافقی بر سر تبلیغات محیطی با استقلال و پرسپولیس صورت نگرفته است

سعی داریم برای حق پخش با صدا و سیما تعامل داشته باشیم امروز کارگزار پرسپولیس معرفی می‌شود؛ صادق درودگر: توافقی بر سر تبلیغات محیطی با استقلال و پرسپولیس صورت نگرفته است