صافی:آنها آزادی عمل دارند تا وقتی که دوست دارند از ما استفاده کنند

احمد صافی در گفت و گو مفصل با خبرنگاران ایسکانیوز صحبت هایی کرد که در زیر می خوانید:
* زندگی در کره چطور بود؟
کره ای ها از نظر انظباط و امکانات از ما جلوتر هستند اما استعداد ایرانی ها چیز دیگری است. حتی در تکواندو ما قهرمان جهان شدیم و این نشان می دهد که ما در ورزش و خصوصا ورزش های انفرادی و رزمی مثل ووشو، تکواندو و کاراته و یک دوره هم در جودو خیلی موفق هستیم.
به نظر می آید که ذات و استعداد خاص ایرانی در مبارزه و هنرهای رزمی قابل توجه است و شاید کاری که من 6-7 سال در کره انجام دادم در ایران بشود در …