صعود طلاق و سقوط ازدواج در یازده ماه نخست سال 94!

دولتی ها علاوه بر بی اعتنایی به هشدارهای کارشناسان در مورد بحران پیری جمعیت بعضا پا را فراتر گذاشته و به مخالفت با سیاست های جوان سازی جمعیت می پردازند. ولی اله سیف، رئیس بانک مرکزی که مشخص نیست به چه علتی سخنران افتتاحیه نمایشگاه بین المللی محیط زیست بود رشد صنعت و افزایش جمعیت را دو عامل تخریب محیط زیست معرفی کرد.