صفحه نخست وطن امروز درباره سخنان رئیس جمهور در یزد

توضیح ندارد