صنعت خودرو در سالی که گذشت

ادامه مناقشه قیمت گذاری، فروش پر حاشیه 130 هزار دستگاه خودرو، ستاره دار شدن خودروهای داخلی، تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و تثبیت تعرفه واردات، از مهمترین اخبار صنعت خودرو در سال جاری بود.