ضرورت افزایش امکانات ورزشی محیط های دانشگاهی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: چندی پیش در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه محیط های دانشگاهی باید هرچه بیشتر به امکانات ورزشی مجهز شوند تا دانشجویان با روی آوردن به ورزش بتوانند در امور درسی نیز موفق تر عمل کنند، امیدوارم بتوانیم با افزایش امکانات ورزشی گام مهمی را در توسعه ورزش در دانشگاه ها برداریم.