طراوت زیبای باران در پایتخت طبیعت ایران

بارش باران که ظهر روز یکشنبه 16اسفند ماه در یاسوج آغاز شده تا آخرین ساعت های روز یکشنبه در جنوب کشور و شمال استان چهارفصل ادامه خواهد داشت.