طرح دوفوریتی مجلس برای ارائه تنخواه دوماهه به دولت

چکیده: یک عضو کمیسون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی در مجلس برای دودوازدهم بودجه در سال آینده خبر داد.