طرح زنگ، قیچی، کاغذ بانک گردشگری آگهی برتر شد

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا)، در این انتخاب آگهی های چاپ شده در پاییز 94 توسط هیات داوران مورد بررسی قرار گرفت و طبق رای داوران آگهی “زنگ، قیچی، کاغذ ” که مربوط به افتتاح مدارس ساخته شده توسط گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری در مناطق محروم بود به عنوان آگهی برتر شناخته و انتخاب شد.
بر اساس این گزارش این آگهی در شرکت هم وطا از شرکتهای زیر مجموعه بانک گردشگری و توسط ناهید عقیقیان طراحی شده است. بانک گردشگری نیز در آبان ماه سال 94 همزمان با افتتاح این مدارس در مناطق محروم تبلیغات خود را آغاز کرد.
د …