طرح زنگ ، قیچی ، کاغذ بانک گردشگری آگهی برتر شد

آگهی بانک گردشگری به عنوان آگهی برتر مطبوعات کشور در فصل پاییز شناخته شد. دولت های مرکزی و محلی ۱۳۹ کشور جهان از جمله ایران می توانند حداکثر تا سال ۲۰۵۰ میلادی سهم سوخت های فسیلی را در مصارف شهری به صفر برسانند و از سه نوع …