طرح سیستم فراخوان تاکسی را با جدیت پیگیری می کنیم

عصر خودرو- مدیرعامل سازمان نظارت و مدیریت بر تاکسیرانی تهران اعلام کرد دسترسی آسان شهروندان به تاکسی با کمک مدیریت هوشمند شهری از اهداف اساسی سازمان تاکسیرانی در سال آتی است.