طرح منع تبلیغات خدمات آسیب رسان در فضای مجازی در دستور کار مجلس

طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای بار دیگر در دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفت.
طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای مرداد ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
محمدحسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دی ماه سال جاری در توضیح گزارش این کمیسیون درباره این طرح اظهار داشت: در دهه های اخیر شاهد تبلیغات محصولات و خدمات غیرمجاز …