طرح نیابت سالمندان آغاز شد

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر از اجرای طرح نیابت سالمند خبر داد و گفت: این طرح از روز ۱۵ تا ۲۹ اسفندماه با مشارکت داوطلبان این جمعیت اجرا می شود.