طرح های آماده بهره برداری میراث فرهنگی یزد برای سفر رئیس جمهور

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد از آماده بهره برداری بودن هشت طرح در حوزه های سه گانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به یمن سفر رئیس جمهور به استان و همزمان با ورود به برنامه های سال خوشامد به یزد خبر داد.