طیب نیا: ترجیح می دهم وزیر نباشم تا افتضاح به نامم ثبت نشود

به گزارش نامه نیوز، وزیر آرام و بی حاشیه دولت یازدهم گلایه مند شده است و ترجیح می دهد وزیر نباشد تا مجبور نشود با واگذاری برخی شرکت ها به صورت رد دیون و تهاتر موافقت کند. وقتی علی طیب نیا با رأی اعتماد ٩٦درصدی عضو کابینه دولت تدبیر و امید شد، امیدها را برای همراهی دولت و مجلس برای درمان اقتصاد ایران زنده کرد؛ گرچه اندکی بعد وزیر امور اقتصادی و دارایی را برای پاسخ گویی به مجلس فراخواندند و بدون قانع شدن از حرف های اقتصادی اش، به او کارت زرد دادند. آن روزها شایعه ای منتشر شد که طیب نیا پیش از خروج از …