ظرفیت ورزشگاه خانگی مس رفسنجان افزایش یافت

تعداد صندلی‌های ورزشگاه شهدای مس رفسنجان افزایش پیدا کرد.