ظریف: هنوز در منطقه کسانی منافع خود را در طرفداری از داعش می دانند

رویداد24- وزیر امور خارجه گفت: هنوز در منطقه کسانی هستند که فکر می کنند منافع آنها در طرفداری از داعش است.
محمدجواد ظریف عصر سه شنبه در نشست ‘تغییر پارادایم از بازی حاصل جمع صفر به رهیافت برد -برد، تعمیم تحربه برجام ‘ افزود حتی اگر بشار اسد بخواهد در مقابل این گروه ها ایستادگی کند آنها، این را باخت خود می دانند.
وی تصریح کرد: در منطقه راه حل نظامی موفق نخواهد بود ما نمی توانیم راه حل یک بعدی برای سوریه داشته باشیم.
وزیر امور خارجه یادآور شد: در سوریه و عراق در میان تروریست ها هیچ وقت فردی را ندیدید ک …