عامل شیوع حوادث مرگبار در چین

پیدا شدن جسد یک زن چینی داخل آسانسور ساختمان مسکونی و سهل انگاری مسئول آن در کنترل وضعیت آسانسور، انتقادهایی را در این کشور به دنبال داشته است.