عدم تناسب سود وام مسکن با درآمد

بانک و بیمه: با مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار سقف وام مسکن زوجین به ۶۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان رسید که به تبع این تغییر، اقساط این تسهیلات هم حداکثر تا ۳/۲ میلیون تومان افزایش می یابد.