عده ای به برکت روز 8 مارچ سود مادی می برند/تلویزیون ها به جای سریال های مبتذل، برنامه های ارزشی نشر کنند

کارشناسان با اشاره به روز به اصطلاح جهانی زن با اشاره به اینکه عده ای از ۸ مارچ سود مادی می برند عنوان می کنند که تلویزیون ها به جای سریال های مبتذل، برنامه های ارزشی و سازنده را نشر کنند.
مولوی روحانی سخی زاده خطیب مسجد جامع شاه شهید کابل در گفتگو با آوا، تصریح کرد: حضرت پیامبر(ص) گفته است نگاه کردن به صورت زن و مادر به مثابه زیارت خانه خدا است و این ارزشی است که در هیچ یک از ادیان، به زنان و مادران داده نشده است.
به گفته سخی زاده، هرچند امروز ۸ مارچ به عنوان روز زن در اکثر کشورها اختصاص داده شده اس …