عراقچی: برخی کشورها زیر بار بازگرداندن سریع پول های ایران نمی روند

سیدعباس عراقچی، برجام، دستاوردهای آن و برخی از مشکلات موقتی که در راه اجرای آن وجود دارد را تشریح کرد.