عسگر اولادی گزارش داد: آخرین وضعیت گشایش ال سی و انتقال ارز در پسابرجام

به گزارش نامه نیوز، اسدالله عسگر اولادی گفت: تعداد زیادی ال سی از طرف ما گشایش شده است اما این گشایش ها به معنی این نیست که در طرف تجاری ما هم عملیاتی شده باشد.
وی اضافه کرد: اصطلاحی در روابط بانکی وجود دارد مبنی بر اینکه بانک ها باید مورد اعتماد بانک های خارجی قرار گیرند و اگر ال سی باز شود و در کشور مقصد هم اعلام و کالا حمل شود، بانک مقصد باید هزینه را به طرف تجاری ما بدهد و از ما بگیرد اما چون همدیگر را قبول ندارند، ال سی ها عملیاتی نشده است.
عسگراولادی تصریح کرد: همچنان انتقال ارز میسر نیست، زیرا …