عشق تمام عیار، تداوم و موفقیت زندگی مشترک را تضمین می کند

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، اظهار کرد: بهترین و کامل ترین نوع عشق “عشق تمام عیار” است که کلیه ی جنبه های یک عشق را دارد و زمانی تداوم خواهد داشت که سه عنصر این سبک، در کنار هم و بدون غلبه ی یکی بر دیگری ادامه یابد؛ که این نوع عشق زمینه های یک ازدواج موفق را فراهم می آورد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه آذربایجان شرقی، علی قره داغی در همایش آسیب شناسی روابط بین دختران و پسران در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، عنوان کرد: عشق از سه عنصر میل، صمیمیت و تعهد تشکیل می شود که زوجین و …