عضو شورای شهر تهران مطرح کرد: عدم حمایت دولت مانع توسعه حمل و نقل درون شهری / فرسودگی بال اتوبوس ها

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران نیمی از اتوبوس های ناوگان حمل و نقل درون شهری تهران را فرسوده اعلام کرد و از سهل انگاری دولت طی شش سال گذشته برای نوسازی و توسعه این ناوگان خبر داد.