عکس/آخرین حضورآیت الله واعظ طبسی درراهپیمایی

راهپیمایی روز قدس و 22 بهمن امسال در مشهد شاهد حضور تولیت آستان قدس رضوی بوده اند. ایشان با وجود وضعیت جسمی سخت و بیماری باه وسیله عصا و صندلی چرخدار در میان مردم حضور پیدا کردند.