عکس/خانه ای که سه خواهر در آن خودکشی کردند

هفته اخیر سه خواهر تهرانی با باز کردن شیر گاز در خانه دست به خودکشی زدند. تصویر خانه ای که این اتفاق در آن رخ داد را در ادامه مشاهده می فرمایید.
پایگاه خبری ریشه :