عکس/رضایتنامه برای حضور در مراسم استقبال از رئیس جمهور!

عکس/رضایتنامه برای حضور در مراسم استقبال از رئیس جمهور! یکی از مدارس یزد برای حضور دانش آموزان در مراسم استقبال از رئیس دولت تدبیر و امید اقدام به توزیع رضایتنامه در بین خانواده ها کرده است. یکی از مدارس یزد برای حضور دانش آموزان در مراسم استقبال از رئیس دولت تدبیر و امید اقدام به توزیع رضایتنامه در بین خانواده ها کرده است.