عکس/سردار قاسم سلیمانی در کنار رزمندگان دزفولی در سوریه

به گزارش شبکه خبری دز (دز ان ان) تصاویری از “سردار قاسم سلیمانی” در سوریه، کنار رزمنده مدافع حرم دزفولی “سردار ماندنی” را با هم میبینیم.