عکس/شلوغی این روزهای بازار تبریز

به گزارش مهدنیوز، این روزها بازار تبریز روزهای شلوغی سپری می کند. علاوه بر تبریزی ها، مسافرانی از شهرهای دور و نزدیک نیز برای خرید عید و یافتن اجناس مورد نظر به بازار تبریز سری می زنند.
معمولا هرسال با آغاز اسفندماه و نزدیک شدن به عید، شلوغی و ترافیک منطقه بازار تبریز افزایش می یابد.