عکس/ رونمایی پلاک سیاسی جدید

رونمایی از پلاک جدید سیاسی و سرویس در حاشیه یازدهمین همایش سراسری روسا و مدیران پلیس راهور ناجا.