عکس/ شبانه های ژاپن از ارتفاع 400 کیلومتری

عکس روز ناسا به یکی از تصاویر ثبت شده توسط اسکات کلی،فضانورد آمریکایی از ایستگاه فضایی اختصاص پیدا کرده است. در این تصویر توکیو، پایتخت ژاپن و چندین شهر دیگر مرکز و جنوبی ژاپن دیده می شوند.