عکس/ شهیدی که پیکر ندارد در «قبر»

عکس/ شهیدی که پیکر ندارد در “قبر» پیکر “مرتضی کریمی» هنوز به کشور بازنگشته و گفته می شود بر اثر آتش سنگین دشمن، اثری از جسم پاکش برجا نمانده است. پیکر “مرتضی کریمی» هنوز به کشور بازنگشته و گفته می شود بر اثر آتش سنگین دشمن، اثری از جسم پاکش برجا نمانده است.