عکس/ ضیافت شام اعضای مجلس خبرگان

گام نیوز: ضیافت شام اعضای مجلس خبرگان شامگاه سه شنبه با حضور آیت الله محمد یزدی و اعضاء مجلس خبرگان برگزار شد.