عکس قدیمی از ابراهیم رئیسی در کنار رهبرانقلاب

عکس زیر، ابراهیم رئیسی تولیت جدید آستان قدس رضوی را در کنار مقام معظم رهبری در دهه 70 نشان می دهد.