عکس/ لحظه شلیک موشک های بالستیک سپاه از سیلوی زیرزمینی

در رزمایش اقتدار ولایت بخشی از توانمندیهای موشکی نیروی هوا فضای سپاه به نمایش در آمد.