عکس/ مامور شهربانی در دوران رضاخان

به گزارش بلاغ ،