عکس/ مراحل پایانی بزرگترین تونل جنوب کشور

عملیات حفاری بزرگ ترین تونل جنوب کشور به طول ۲ هزار و ۶۵۰ متر در شهرستان لامرد به پایان رسید.